2004
RUD 2004-1 | RUD 2004-2 | RUD 2004-3 | RUD 2004-4

Eva Pančuhová: Oblatkárne

Vnútorná zdobená strana čeľuste oblatkárne, Kokava, 1924Tradíciou udržiavaným zvykom do súčasnosti je pečenie vianočných oblátok – tenkého pečiva z nekysnutého cesta. V minulosti to bývala práca miestneho učiteľa. Pečivo sa pieklo v oblatkárňach, ktoré boli veľké a ťažké a práca s nimi bola namáhavá. Bol to železný alebo liatinový nástroj s mechanizmom veľkých roztváracích nožníc a s dvomi kruhovými alebo obdĺžnikovými platňami – čeľusťami. Medzi ne sa vlialo oblátkové cesto. Na vnútornej strane jednej alebo obidvoch čeľustí býval vyrazený plastický vzor, ktorý sa pri pečení na oblátku negatívne odtlačil. Mával spravidla náboženský obsah, svetské motívy boli zriedkavé. Najstaršie železné oblatkárne vyrábali kováči. Na Slovensku boli známe už v 16. storočí. Pečenie oblátok ako sviatočného pečiva pretrváva na Slovensku doteraz, pričom sa používajú najmä staršie, ale i novšie vyrobené oblatkárne.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo Umenie Dizajn 02/2004: