2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Tvary zeme – tvary umenia

Boris Katz: Hniezdo. Šamot, 2003.Obec Vyšné Ružbachy, 2.- 27. 9., areál sympózia Tatranská galéria, Poprad, 24. 10.- 9. 12.  Autorky koncepcie: Anna Ondrušeková (Slovensko), Tanya Sternson (Izrael). Počas trvania tohtoročného sympózia sme mali možnosť sledovať tvorbu ôsmych umelcov z dvoch kultúrne odlišných krajín – Slovenska a Izraela. Pričinením oboch zúčastnených strán sa v koncepcii tvorivého stretnutia vo Vyšných Ružbachoch udialo viacero zmien. Už samotný fakt transformácie statusu sochárskeho sympózia (udržiavaného od roku 1964 s prestávkou v rokoch 1990- 96) na sympózium výtvarné, vyvolalo rad otázok o potrebe zmeny v tejto tradície. Množstvo zúčastnených umelcov a rozmanitosť ich výtvarných názorov už na počiatku vyžadovali dômyselný výber hlavnej témy, čo sa v konečnom dôsledku podarilo. Tvary zeme – Tvary umenia poňala väčšina zúčastnených ako výzvu na priamu konfrontáciu svojich výtvarných zámerov s prostredím sympoziálneho areálu. Téma evokovala príchod civilizácie, zásahy človeka do prírody a stopy ľudskej existencie v nej. Do vzájomného kontrastu vstupujú travertínové skulptúry zúčastnených sochárov. Nielen dispozične ale predovšetkým základnou ideou diel. Množstvo zúčastnených umelcov a rozmanitosť ich výtvarných názorov už na počiatku vyžadovali dômyselný výber hlavnej témy, čo sa v konečnom dôsledku podarilo. Tvary zeme – Tvary umenia poňala väčšina zúčastnených ako výzvu na priamu konfrontáciu svojich výtvarných zámerov s prostredím sympoziálneho areálu. Téma evokovala príchod civilizácie, zásahy človeka do prírody a stopy ľudskej existencie v nej. Do vzájomného kontrastu vstupujú travertínové skulptúry zúčastnených sochárov. Nielen dispozične ale predovšetkým základnou ideou diel.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2003: