2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Eva Pančuhová: Sánky a vozíky

Kolobežka z Veľkých Janíkoviec, 20. roky 20. storočiaMedzi prvé prostriedky pôsobenia dospelých na výchovu detí patrili najmä hry a hračky. V tradičnom prostredí sa deti hrávali najmä s imitujúcimi textilnými a drevenými hračkami. Sánky, vozíky a kolobežky patria k prostriedkovým detským hračkám, ktoré na rozdiel od imitujúcich predstavovali prostriedky pre pohybové hry. Ich skutočným poslaním okrem radosti zo samotnej hry bola i pomoc k všestrannému pohybu dieťaťa, k rozvíjaniu jeho pozornosti a pestovaniu trpezlivosti. V zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine predstavujú detské sánky a vozíky zaujímavú kolekciu v rámci skupiny tradičných detských hračiek.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2003:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2003 > RUD 04/2003 > Eva Pančuhová: Sánky a vozíky