2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Viera Kleinová: Staré textilné techniky

Nosnou témou prezentácie tvorby Ateliéru voľnej textilnej tvorby bratislavskej VŠVU vedeného doc. Evou Cisárovou-Minárikovou boli v Dizajn štúdiu ÚĽUV historické textilné (a do istej miery i netextilné) techniky a ich transformácia do jazyka súdobej textilnej tvorby. Dôraz bol položený na postupy využívané v domácom prostredí – v profánnom i sakrálnom textile, so zvláštnym ohľadom na ľudové remeselné techniky - od rôznorodých spôsobov spracovania textilu až po košikárstvo a drotárstvo. Charakter študijného procesu oddelenia voľnej textilnej tvorby je príznačný inklinovaním k dôkladnému a cielenému poznávaniu a využívaniu potenciálu historického umeleckého i ľudového remesla. Frekventanti ateliéru prechádzajú teoretickou i praktickou výučbou historických textilných techník, s ktorými sa zoznamujú i prostredníctvom priamej komunikácie s ľudovými majstrami (workshopy, študijné cesty), návštevami v depozitároch a zbierkach múzeí i u súkromných zberateľov. Súčasťou školenia je aj kurz reštaurovania textilu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2003:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2003 > RUD 02/2003 > Viera Kleinová: Staré textilné techniky