2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Oľga Danglová: Zvonárstvo – zvonkárstvo

Zvon Mária Terézia z Dómu sv. Martina v BratislavePredpokladá sa, že zvonolejárstvo sa v Európe, presnejšie v Írsku a Škótsku, udomácnilo pričinením Keltov. Historické pramene tvrdia, že na Slovensku sa zvony liali a užívali už od 12. a 13. storočia. Postupom času zvonolejárstvo zaznamenalo prudký rozmach. Rozkvet remesla vrcholil v 15. storočí, keď mal svoj zvon už skoro každý kostol. V 19. storočí počet centier, dielní a majstrov postupne redol. Na Slovensku bola posledná zvonolejárska dielňa činná v Trnave do 40. rokov 20. storočia. Znalosť zvonolejárskeho remesla sa približne od 17. storočia preniesla i na vidiek. Ako dedinské remeslo bolo zvonkárstvo rozšírené v krajoch s rozvinutým salašníctvom. V roku 2000 boli vysvätené nové zvony na Dóme sv. Martina v Bratislave. Krajiny susediace so Slovenskom financovali a venovali tomuto chrámu svoj zvon, ktorému vybrali výzdobu, nápis a meno. Zvonce boli odliate v dielni na Morave (Česká republika).

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2003:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2003 > RUD 02/2003 > Oľga Danglová: Zvonárstvo – zvonkárstvo