2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Martin Mešša: Košikárske dni vo Dvore remesiel

Dvor remesiel počas Košikárskych dníOdpoveď na otázku, či máme košikárske výrobky považovať za ľudové umenie, alebo remeslo, hľadali koncom mája tohto roku účastníci Košikárskych dní vo Dvore remesiel v Bratislave. Pletenie z prírodných pletív bolo témou nielen priamej prezentácie práce a výrobkov z vŕbového prútia, lubov, šúpolia a slamy, ale i témou odbornej konferencie. Počas troch dní trvania podujatia vznikli pod rukami skúsených výrobcov zdanlivo jednoduché, ale i zložitejšie výrobky. Podujatie bolo usmernené jednak na vzájomné poznanie sa košikárov, zoznámenie sa s produkciou a inými materiálmi, jednak na bezprostredné stretnutia s návštevníkmi Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2003:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2003 > RUD 02/2003 > Martin Mešša: Košikárske dni vo Dvore remesiel