2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Tibor Uhrín: Hravá tvár Kolumbie

Vtáčik z rôznych tropických drevín, 2002V roku 1995 bola v Kolumbii v hlavnom meste Bogote založená Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo (Škola umenia a remesiel Santo Domingo). Ponúka neformálne štúdium, ktoré pomáha chrániť kultúrne dedičstvo umeleckých remesiel. Poskytuje vzdelávacie programy v štyroch oddeleniach – pre spracovanie textilu, striebra, kože a dreva. Spracovanie dreva je dominantnou náplňou výučby. Žiaci sa tiež oboznamujú so zákonitosťami a administratívnymi aspektmi podnikania v oblasti umeleckého remesla. Škola si ako lektorov pozýva aj dizajnérov a remeselníkov z Európy (z Francúzska, Portugalska...) a iných častí sveta ( Mexika, Filipín...). V októbri 2002 som mesiac pôsobil na škole Santo Domingo. Viedol som kurzy pre tvorbu drevených hračiek. Zúčastnili sa na nich ľudia rôzneho veku, pedagógovia školy a remeselníci, ktorí však s hračkou nemali takmer žiadne skúsenosti. Ďalší kurz bol zameraný na tvorbu objektov z dreva prevažne pre študentov priemyselného dizajnu na univerzite. Mojou snahou bolo s nimi čo najskôr navrhnúť a zrealizovať jednoduchú hračku tak, aby videli výsledok a pochopili, čo od nich žiadam. V remesle, ktoré viac-menej ovládali, objavili celkom novú dimenziu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2003:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2003 > RUD 01/2003 > Tibor Uhrín: Hravá tvár Kolumbie