2003
RUD 2003-1 | RUD 2003-2 | RUD 2003-3 | RUD 2003-4

Textilná cesta Európou

Bakaeín, 1500 - 1550, BardejovKultúrne vplyvy a inšpirácie nerešpektujú hranice štátov a ich historické a regionálne premeny možno stopovať v rôznych krajinách Európy. Aj táto myšlienka bola jedným z podnetov projektu Európskej textilnej siete (ETN – European Textile Network) na mapovanie vývoja textilu formou virtuálnych textilných ciest. Mapa Európy, v ktorej sú zaznamenané najvýznamnejšie posuny vo vývoji textilu ako remesla, umenia a napokon aj priemyslu, sú dostupné na internete na adrese http://www.etn-net.org/routes. Iniciátorka tohto projektu Betrijs Sterk, šéfredaktorka časopisu Textilforum v Hannoveri, v roku 2001 zapojila do projektu 12 západoeurópskych krajín, v nasledujúcom roku rozšírila spoluprácu o krajiny z bývalej východnej Európy, a tak sa na mape Európy ocitlo aj Slovensko so svojím príspevkom k poznaniu textilnej kultúry od najstarších čias do súčasnosti. Slovenským partnerom v tomto projekte bola akad. mal. Eva Cisárová-Mináriková, vedúca Ateliéru voľnej textilnej tvorby na VŠVU v Bratislave, ktorá v rozhovore približuje projekt.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2003: