2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Martin Mešša: Hálky na ochranu i ozdobu

Štít domu s hálkou, Liptovská TepličkaVýrazným prvkom ľudového staviteľstva vo viacerých oblastiach Slovenska sú drevené štítové stĺpiky zvané hálky. Tvoria zaujímavý kompozičný a výtvarný prvok slovenskej ľudovej architektúry. Na Slovensku sú charakteristické pre slovenské obyvateľstvo obcí. Výskyt stĺpikov sa viaže na šindlovú krytinu sedlovej strechy so štítom, ktorý je ukončený polkružím (polkruhom). Okrem výraznej estetickej funkcie mali hálky aj dôležitú magickú funkciu - chrániť dom. Vrchol hálky bol v mnohých prípadoch zdobený špecifickými motívmi. Najstaršie a najpôvodnejšie stĺpiky mali podobu piky, tulipánu, jablka, lopatky, srdca, vtáka, slnka, kužeľa aj zástavky.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 04/2002 > Martin Mešša: Hálky na ochranu i ozdobu