2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Ľuba Paučulová: Experiment vo výučbe remesiel

Lektor kováčskeho remesla Andrej HudecFakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje v rámci špecializovaného inžinierskeho štúdia odborníkov pre oblasť pamiatkovej starostlivosti. Škola už druhý rok realizuje v teréne experimentálnu výučbu predmetu obnova pamiatok. Výučba sa uskutočňuje na detašovanom pracovisku v Banskej Štiavnici. Počas týždňového pobytu sa študenti zoznamujú s tradičnými remeslami uplatňovanými pri historickej architektúre. Okrem exkurzií si osobne môžu vyskúšať tesárstvo, omietacie a štukatérske techniky a kováčstvo. Na základe pozitívneho ohlasu sa bude po ukončení experimentu (jar 2003) uvažovať o pravidelnej výučbe pre čo najväčší počet študentov.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 04/2002 > Ľuba Paučulová: Experiment vo výučbe remesiel