Katarína Vošková: Pamäť tradičného stavebného remesla

Tesársky majster Petr RužičkaV máji 2002 sa v Banskej Štiavnici konal medzinárodný workshop s názvom Materiály, techniky a technológie v pamiatkovej obnove. K prednáškam o historických drevených, kamenných konštrukciách a omietkach sa priradili ukážky remeselných opráv na konkrétnych pamiatkach v historickom jadre Banskej Štiavnice: oprava renesančnej omietky, barokového krovu, barokovej vstupnej brány a kamenného parcelného múru. Všetky práce prebiehali v súlade s výsledkami predchádzajúcich prieskumov a podľa návrhov na opravu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 04/2002 > Katarína Vošková: Pamäť tradičného stavebného remesla