2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Zdeno Kolesár: Tibor Uhrín - návraty ku koreňom

Tibor Uhrín: Akustické hračky, 1994 - 1995Na dizajnérsku scénu vstúpil mladý absolvent (1966) priemyselného dizajnu detskou stavebnicou Gringo. V roku 1993 za ňu získal hlavnú cenu v súťaži Slovenského centra dizajnu Dobrý dizajn a v rokoch 1994 - 1997 sa sériovo vyrábala. Gringo naznačilo ďalšie Uhrínove smerovanie: namiesto používania mŕtvych vecí sa človek (nielen dieťa) má hrať, improvizovať, premýšľať a tvoriť, cez drevo nadväzovať kontakt s prírodou, približovať sa ku koreňom kultúrnych tradícií. Skúsenosti z vlastnej tvorby zúročil aj v pedagogickej činnosti na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici na odbore tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov. Z akustických hračiek pre deti sa zrodila myšlienka “hrkálok pre dospelých”. V rokoch 1997 - 1998 vznikol súbor približne 30 drevených hudobných nástrojov. Po polovici 90. rokov sa Tibor Uhrín začal intenzívne venovať tvorbe nábytku. Popri dreve má od záveru 90. rokov minulého storočia v jeho tvorbe významné miesto kov. Antikorové misy a svietniky sú s výnimkou úvodného vyrezania základnej formy laserovým alebo vodným lúčom opäť rukodielnymi prácami. V ostatnom období možno u Tibora Uhrína sledovať zosilnený záujem o zhodnotenie tradičných výrobných techník. V súťaži Kruhy na vode zameranej na uplatnenie tradičného remesla v predmetoch so súčasným dizajnom v oboch ročníkoch porota ocenila jeho práce ako najhodnotnejšie.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 03/2002 > Zdeno Kolesár: Tibor Uhrín - návraty ku koreňom