2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Kruhy na vode 2002, 2. ročník celoštátnej sútaže dizajnu orientovaného na remeslo

Šimon Mišurda: Drôtené svietidloVerejná neanonymná súťaž bola vypísaná v štyroch kategóriách: Odev a odevný doplnok, Úžitkový predmet na každý deň, Interiérový prvok, Tradícia ako idea. Prihlásilo sa celkovo 174 autorov, ktorí predložili 127 jednotlivých prác a 142 kolekcií. Porota hodnotila práce v dvoch kolách, do finálového postúpilo 102 prác a kolekcií, z ktorých porota vybrala víťazov. Základným kritériom hodnotenia bol posun od tradičného remesla k súčasnému dizajnu spolu s kvalitou a čistotou remeselnej techniky. Výsledky súťaže sa predstavia na výstave KRUHY NA VODE 2002 v Bratislave od 10. októbra do 10. novembra v priestoroch SNM na Vajanského nábr. v Bratislave. Ďalším zmyslom súťaže je zapojiť mladých dizajnérov do spolupráce s ÚĽUV-om pri tvorbe produktov a rozmnoženín.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 03/2002 > Kruhy na vode 2002
2. ročník celoštátnej sútaže dizajnu orientovaného na remeslo