2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Zora Valentová: Splnený sen Jozefa Hrma

Misy voľne sa sušiace na pôjdeJe vždy zaujímavé pri stretnutí so súčasníkom, ktorý sa venuje remeslu, sledovať podnety, ktoré ho priviedli k tvorivej činnosti tohto druhu. Otec Jozefa Hrma z Kremnice bol bača, preto ako dieťa strávil veľa času v pastierskom prostredí. Súčasťou tohto spôsobu života bola aj výroba dreveného riadu. Jozef Hrmo sa vyučil za frézara. Až v dospelosti si opäť začal pripomínať, čo videl v detstve. Jeho túžbou bolo svoje pôvodné povolanie zameniť za iné živobytie - dokázať sa existenčne zabezpečiť vlastnou výrobou z dreva. Tento sen zrealizoval v roku 1991. Pracuje doma, je samostatný, výrobky predáva v rozličných predajniach s ľudovoumeleckými výrobkami vo viacerých mestách na Slovensku.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 02/2002 > Zora Valentová: Splnený sen Jozefa Hrma