2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Xénia Lettrichová: Jozef a jeho nože

Nôž Jozefa LuptákaAkademický sochár Jozef Lupták už tridsať rokov reštauruje kovové historické pamiatky, venuje sa tvorbe autorského šperku, komornej plastike a vytrvalému chlapčenskému snu - tvorbe nožov. Luptákove nože sú autonómne výtvarné diela, nie repliky ani historizujúce ponášky. Čepele pripravuje z damascénskej ocele historickou technikou, v ktorej sa oceľové laná zložené z množstva vlákien prekladajú železom. Na povrchu vykresľujú charakteristickú grafickú sieť. Overuje si tiež výsledné pôsobenie dovtedy nepoužívaných materiálov napr. bicyklovú reťaz. Pri rukoväti, ktorá je vždy hladká a lákavá, v kontraste kombinuje kovové prvky s rôznymi materiálmi.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 02/2002 > Xénia Lettrichová: Jozef a jeho nože