2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Viera Kleinová: Drôtený program Šimona Mišurdu

Drôtená misa Šimona MišurduŠimon Mišurda, absolvent Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave, sa na rozvíjanie tradičných remeselných techník cielene orientuje už od školských čias. Zaujalo ho predovšetkým drotárstvo. Prednosti starého drotárskeho remesla sa mu do súčasnej roviny podarilo transformovať najmä prepojením so svetlom, čím vznikol originálny koncept drôteného svietidla. Preferuje hlavne strohý lineárny spôsob tvarovania, striedajúc hustotu výpletu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 02/2002 > Viera Kleinová: Drôtený program Šimona Mišurdu