2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Oľga Danglová: Obrazový svet násteniek

textilná nástenkaMóda textilných nápisových násteniek mala svoj pôvod v Nemecku. Koncom 19. storočia sa dokonca v nemeckých mestách vyvinula zvláštna profesia kresličov vzorov. Móda textilných nápisových násteniek sa postupne koncom 19. storočia rozšírila z Nemecka aj do iných krajín Európy. Na Slovensku si ich vidiek osvojil až po prvej svetovej vojne, a aj to nie všade. Aká bola obsahová orientácia slovenských násteniek? Najväčšia skupina násteniek sa týkala kultu domova, útulnej domácnosti, kuchyne a ženy gazdinej. Veľkú úlohu v nich hral aj ľúbostný námet, náboženský námet, isté stopy v nich zanechali vážne sociálne udalosti, najmä vysťahovalectvo. Časť slovenskej nástenkovej produkcie bola venovaná téme detí.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 02/2002 > Oľga Danglová: Obrazový svet násteniek