2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Oľga Danglová: Fulla a svet ľudového umenia

Olej Ľudovíta FulluPod týmto názvom pripravila Slovenská národná galéria v Bratislave výstavu venovanú 100. výročiu narodenia maliara Ľudovíta Fullu, významnej osobnosti slovenskej moderny. Jedným z podnetov v škále Fullových inšpirácií bola práve ľudová tradícia. Vo svojich portrétoch a obrazoch ľudových tém sa často vracal k vidieckym postavám mužov a žien v rázovitom kroji. Fulla často dokresľuje scénu svojich obrazov rozmanitými vedľajšími motívmi. Je to často sústava dreveníc, stodôl, plotov, statok, ovce, anjeli, hmatateľný svet predmetov - mlynček, džbán, košík. Fullovo dielo je späté s ľudovým zmyslom pre zdobivosť - čerpá z geometrických motívov roziet, krížov, štvorcov, kosoštvorcov, vlnoviek, trojuholníkov, sŕdc, odvodených z rezbárskeho a textilného dekoru. Opakujúcim motívom sú vznášajúce sa, letiace postavy. S podobným princípom vytvárania obrazu sa možno stretnúť i v ľudových figurálnych zobrazeniach. Jeho dotyky s tradíciou plynú vo viacerých rovinách.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 02/2002 > Oľga Danglová: Fulla a svet ľudového umenia