2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Juraj Zajonc: Od vlákna k niti

Pradenie vlny na súkenníckom kolovrate, 1959Základom tradičných spôsobov zhotovovania priadze je ručné skrúcanie vlákien, najčastejšie v smere hodinových ručičiek. Tento pracovný postup sa spolu zo základnými nástrojmi počas tisícročí nemenil a je známy vo všetkých kultúrach využívajúcich na výrobu textilu rastlinné a živočíšne vlákna. Podľa druhu spracúvaného pradiva, použitých nástrojov, postupov i podľa charakteru hotovej priadze možno odlíšiť tri spôsoby zhotovovania priadze. Za najstarší a najarchaickejší postup sa považuje šúľanie. Vlákna sa pri ňom skrúcali medzi dlaňami alebo dlaňou o stehno, lýtko, prípadne o líce. Nástroje používané pri šúľaní slúžili len na namotávanie hotovej priadze, nie na jej skrúcanie. Pri ďalších spôsoboch zhotovovania priadze sa vlákna skrúcali pomocou nástrojov alebo zariadení. Základnú a najstaršiu škálu nástrojov tvoria drevený háčik a rôzne druhy a veľkosti vretien. Niekoľkonásobné zrýchlenie pradenia umožnil krídlový kolovrat. Na Slovensku sa krídlové kolovraty šírili od 18. storočia v súvise s rozvojom manufaktúr. V tradičnej domáckej výrobe sa používali tri typy kolovratov (podľa polohy kolesa a krídla): stojatý, šikmý a ležatý kolovrat.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 02/2002 > Juraj Zajonc: Od vlákna k niti