2002
RUD 2002-1 | RUD 2002-2 | RUD 2002-3 | RUD 2002-4

Viera Kleinová: Reštaurovanie textilu

Detail vestičky po reštuarovaníTextílie stoja trochu bokom záujmu zberateľov, historikov, múzejníkov i reštaurátorov (donedávna sa výlučne textíliám nevenoval žiaden reštaurátor). Roku 1997 bola na VŠVU v ateliéri voľnej textilnej tvorby zriadená špecializovaná výučba reštaurovania historických textílií. Študentky sa oboznamujú s metodikou reštaurovania tkanín, tapisérií, čipiek a výšivky. Praktická časť výučby spočíva v spolupráci s múzeami či inými subjektmi. Štúdium v ateliéri navyše integrálne prepája výskum, poznávanie a reštaurovanie historického textilu s voľnou tvorbou - proces reštaurovania sa stáva nezanedbateľným inšpiračným zdrojom.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2002:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2002 > RUD 01/2002 > Viera Kleinová: Reštaurovanie textilu