2001
RUD 2001-1 | RUD 2001-2 | RUD 2001-3 | RUD 2001-4

Zuzana Francová: Zvieracie tvary a dekory vo fajanse

Ferdiš Kostka: Kanvica, okolo 1930Predmety zoomorfných tvarov nachádzame už v pravekej keramike. Svoje trvalé miesto vo výtvarnej kultúre si zachovali aj v ďalších obdobiach. V pôvodnej habánskej fajanse sa zoomorfné motívy ešte vôbec nevyskytovali. Začali sa objavovať až v priebehu 18. storočia s procesom zľudovenia pôvodnej habánskej fajansy. Zo zvieracích motívov najobľúbenejšie boli motívy jeleňa a vtáčika. Postupne sa čoraz častejšie objavovali motívy domácich zvierat, najmä voly (spravidla v kompozícii oráča s volami), kravy, zriedkavejšie ovečky s pastierom. Osobitnou kapitolou je fajansa z manufaktúry v Holíči, ktorá vyrábala aj nádoby v podobe bažantov, sliepok a kohútov, husí alebo kačíc. Rozšírené boli aj kanvičky a fľaše v tvare papagája. Zoomorfné motívy sú známe aj z produkcie viacerých známych západoslovenských džbankárskych dielní (Boleráz, Košolná, Dechtice, Stupava), z Modry i z tvorby Ferdiša Kostku.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2001:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2001 > RUD 04/2001 > Zuzana Francová: Zvieracie tvary a dekory vo fajanse