2001
RUD 2001-1 | RUD 2001-2 | RUD 2001-3 | RUD 2001-4

Oľga Danglová: Sakrálny námet v dekoratívnej tradícii

Ukrižovanie, drevený piest z roku 1842Dekoratívne využitie sakrálneho figurálneho námetu čerpajúceho z biblických dejov Starého a Nového zákona má v Európe dlhú prehistóriu. V 16. storočí sa predmety vzorované kresťanskými symbolmi stali žiadaným artiklom aristokratických a meštianskych vrstiev. Istá časť figurálnych námetov a motivickej škály cechového remesla sa neskôr ujala i v ľudovom prostredí. Figurálne námety a dekoratívne postupy sa šírili na púťach, jarmokoch, cirkevných slávnostiach. Z palety námetov sa v ľudovej výtvarnej kultúre prijali a presadili najmä tie, ktoré najintenzívnejšie propagovala katolícka cirkev: kult Panny Márie, Piety, Svätej Trojice, Kalvárie, Ukrižovania a svätých. Uplatnili sa na obrazoch maľovaných na skle, soškách a prícestných sochách, v keramike, ojedinele v rezbárstve, maľbe na nábytku, nástennej maľbe, výšivke. Vo všeobecnosti sú dnes návraty k sakrálnym námetom zriedkavé.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2001:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2001 > RUD 04/2001 > Oľga Danglová: Sakrálny námet v dekoratívnej tradícii