2001
RUD 2001-1 | RUD 2001-2 | RUD 2001-3 | RUD 2001-4

Danica Lovišková2: Tvorivý príbeh Ilju Holešovského

Dózy, majolika, 1992Ilja Holešovský predstavuje v súčasnej keramickej tvorbe na Slovensku výraznú a vyhranenú osobnosť. Jeho tvorivý potenciál osciluje medzi náročne poňatou voľnou a úžitkovou tvorbou. Oba póly spája autorova dobrá technická a technologická disponovanosť, remeselná precíznosť a virtuozita, chuť a vôľa experimentovať, hľadať najoptimálnejšie tvarové i farebné vyjadrenie, prekročiť hranice klasickej ikonografie i tradičného výrazu a vniesť do keramického artefaktu nový myšlienkový, pocitový a vizuálny rozmer. Nepoužíva hrnčiarsky kruh, ale využíva buď prapôvodný spôsob modelácie hliny rukou, alebo tvar predmetov odlieva vo forme.V širokom spektre jeho úžitkových artefaktov sa často objavujú kávové a čajové súpravy, misy, vázy, dózy a nápojové solitéry, ktoré svojím originálnym tvarovým a farebným výrazom ozvláštňujú naše každodenné prostredie.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2001:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2001 > RUD 04/2001 > Danica Lovišková2: Tvorivý príbeh Ilju Holešovského