2001
RUD 2001-1 | RUD 2001-2 | RUD 2001-3 | RUD 2001-4

Vojtech Baláž: Rezbárstvo

Vydal ÚĽUV Bratislava v roku 2001 v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel, 36 strán.

Publikácia Rezbárstvo je v poradí siedmym titulom vydaným v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel. Na jednej strane rozsiahlosť témy s výtvarným podtextom, ktorú drevorezba predstavuje, na druhej strane obmedzený rozsah príručiek uvedenej edície vyriešil autor výberom klasického predmetu z tradičného pastierskeho rezbárskeho umenia. Na príklade výroby črpákov uvádza čitateľa do problematiky základných rezbárskych nástrojov a ich údržby, prípravy materiálu, prináša postup rezby figúrok z črpákového uška, linkovej rezby a vruborezu a vysvetľuje konštrukciu a zhotovenie javorového a skladaného črpáka. V závere oboznamuje s povrchovými úpravami dreva.

Cena: 85,- Sk

ÚĽUV

Vydal ÚĽUV Bratislava v roku 2001 ako druhé doplnené vydanie. Prvé vydanie vyšlo v roku 1995 pri príležitosti 50. výročia založenia ÚĽUV-u. 92 strán, angl. a nem. resumé, bohato ilustrované.

Publikácia prezentuje vyše polstoročnú činnosť Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Stručne približuje históriu ľudovej umeleckej výroby na Slovensku a vyústenie snáh o jej zachovanie ako súčasti národnej kultúry zriadením ÚĽUV-u v roku 1945. Oboznamuje s odbornými činnosťami ÚĽUV-u: výskumnou, dokumentačnou a výtvarnou, starostlivosťou o výrobcov, propagačnou, vzdelávacou a publikačnou činnosťou, ako aj s jeho pôsobením v medzinárodných organizáciách. Podstatná časť publikácie prináša výber zo sortimentu výrobkov ÚĽUV prehľadne rozdelený podľa materiálov (drevo, keramika, kov, prírodné pletivá, textil a ostatné materiály) a v rámci nich podľa výrobných a výzdobných techník. Práve ich zachovanie v čo najväčšej šírke bolo a zostáva najdôležitejšou úlohou tejto organizácie. Výrobky ÚĽUV-u zobrazené v publikácii sú dokladom možností, ktoré tradičná kultúra poskytuje aj súčasníkovi. Každá stať je doplnená informačným textom o pôvodnom výskyte a využití príslušných techník a o podobách ich zachovávania v ÚĽUV-e.

Cena: ????


Obidve publikácie si možno kúpiť v predajniach ÚĽUV alebo objednať na dobierku na adrese: ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2001: