REMESLO, UMENIE, DIZAJN (RUD)

 

Revue o hodnotách remesla a dizajnu
vychádza od roku 2000, systematicky sa venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, reportáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti dizajnu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

Časopis v celofarebnej úprave, 80 strán, obsahuje anglické resumé.
Je určený profesionálnym tvorcom a remeselníkom, študentom výtvarných škôl, rovnako širokej kultúrnej verejnosti.
Vydavateľom časopisu je Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.
Predajná cena výtlačku v roku 2022: 4,90 €

Redakcia RUD:
Mgr. Lucia Šlamiarová, zodpovedná redaktorka, lucia.slamiarova@uluv.sk
Mgr. Tomáš Mikolaj, redaktor
Mgr. Diana Némethová, PhD., redaktorka

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D