REMESLO, UMENIE, DIZAJN (RUD)

 

Revue o hodnotách remesla a dizajnu
vychádza od roku 2000,  systematicky sa venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, reportáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti dizajnu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

Časopis v celofarebnej úprave s anglickým resumé. Je určený profesionálnym tvorcom a remeselníkom, študentom výtvarných škôl, rovnako širokej kultúrnej verejnosti.
Vydavateľom časopisu je Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.

Redakcia RUD:
Mgr. Martina Bizovská, zodpovedná redaktorka, martina.bizovska@uluv.sk

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D