Kódex publikovania v sekcii Fórum ÚĽUV a pravidlá používania fóra

Budeme radi, ak sa zaregistrujete do diskusného fóra ÚĽUV a svojimi príspevkami obohatíte obsahy publikované na našej webovej stránke.

Registráciou súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami používania fóra a s kódexom diskutujúceho.

Prevádzkovateľ fóra

Pravádzkovateľom tohto diskusného fóra je Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava (ďalej len „ÚĽUV“ alebo „prevádzkovateľ“). Moderátormi a administrátormi tohto fóra sú osoby zmluvne alebo zamestnanecky poverené prevádzkovateľom.

Účel fóra

Diskusné fórum ÚĽUV je určené ľudovým umeleckým výrobcom, zberateľom ľudového umenia, obdivovateľom tradičných remesiel, absolventom záujmových kurzov remesiel, študentom výtvarného umenia, výtvarníkom, dizajnérom, čitateľom časopisu Remeslo, umenie, dizajn a širokej kultúrnej verejnosti. Zobrazovanie a čítanie informácií zverejnených v diskusnom fóre nie je podmiené registráciou. Publikovanie príspevkov vo fóre je podmienené zaregistrovaním diskutujúceho.

Kto môže diskutovať; podmienky registrácie

Diskutujúcim sa môže stať každý návštevník internetovej stránky uluv.sk, ktorý sa zaregistruje ako účastník s vlastnou IP adresou a ktorý bude dobrovoľne održiavať zásady publikovania – kódex diskutujúceho. Navrhovanie tém a pridávanie diskusných príspevkov je podmienené registráciou a prihlásením používateľa. Príspevky schvaľuje moderátor diskusie.

Registrácia používateľov a povolenie pridávať diskusné príspevky nie sú právne nárokovateľné.

Diskusné fórum ÚĽUV a jeho prevádzka nie je voľne prístupná služba, ani periodikum.

Podmienkou registrácie do fóra ÚĽUV je:

 • súhlas s pravidlami jeho používania
 • uvedenie pravého celého mena a priezviska používateľa a jeho e-mailovej adresy
 • potvrdenie registrácie cez kontaktný e-mail
 • schválenie registrácie administrátorom

Štruktúra fóra

Diskusné fórum má štyri základné sekcie:

 1. SPOZNÁVAJME SA (Asociácia ĽUV, Register výrobcov na webovej stránke ÚĽUV...a i.)
 2. SORTIMENT REMESELNÍKA (Otvorený ateliér, Spolupráca výrobcu s výtvarníkom, Odbyt výrobkov...a i.)
 3. ŠKOLA REMESIEL / KURZY (Hodnotenie konkrétnych kurzov, Námety pre tvorivé dielne...a i.)
 4. ČASOPIS RUD (Diskusia k obsahu vybraných článkov RUD)

Princípy moderovania fóra

Moderátor má právo nekomentovať nový príspevok. Moderátor má tiež právo príspevok neuverejniť, pokiaľ obsahuje urážlivý spôsob komunikácie, vulgarizmy, jednostranné alebo hrubé osočovanie jednotlivca či skupiny osôb, resp. pokiaľ sa odkláňa od diskutovanej témy.

Moderátor spravidla neupravuje diskusné períspevky. Môže však rozhodnúť o ich skrátení.

Odborné garancie

Prevádzkovateľ fóra má právo príspevok bez vysvetlenia nezverejniť.

Kódex diskutujúceho

a. Nezabúdajte, že ten, kto číta Váš príspevok je tiež človek. Preto odporúčame písať iba to, čo by ste dokázali povedať druhému priamo do očí. Vyvarujte sa urážok a ponižujúcich vyjadrení.

b. Rešpektujte právo na súkromie.

c. Berte ohľad na ostatných. Vždy vyjadrujete svoj názor. S týmto názorom však nemusí každý súhlasiť. Nereagujte na kritiku prehnane. Ak neviete diskutovať vecne, radšej sa zdržte komentára.

d. Dodržujte pravidlá slušného správania.

e. Používajte funkciu hľadania. Skôr ako navrhnete novú tému, najskôr si vyhľadajte, či sa na fóre o takej téme už nediskutuje.

f. Názov témy je dôležitý. Preto sa ho snažte napísať tak, aby bol výstižný, vecný, stručný a aby vyjadroval čo najviac obsah danej diskusie. Zabezpečíte tým lepšiu komunikáciu.  Témy a príspevky s nevýstižnými názvami typu „Otázka“, „Pomôžte“ a podobne, nebuduú zverejnené. Taktiež sa vyvarujte zavádzajúcim názvom príspevkov.

g. Odpustite chyby začínajúcim. Ak viete pomôžte im, ak nie, ignorujte ich jednoduché otázky. 

h. Ak máte nejaké nejasnosti, sťažnosti alebo iné pripomienky kontaktujte správcu fóra.

Čo je zakázané

Zakázané sú:

 • akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie. Takéto príspevky budú potrestané zmazaním príspevku a Vášho diskusného konta.
 • posielať príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.
 • písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca ÚĽUV, alebo správcu služby ULUV.sk, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu.
 • zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami).
 • propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.
 • vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek. Taktiež je zakázané vkladať obsah, ktorý porušuje autorské práva.
 • vkladať do diskusií informácie o identite iných osôb bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.
 • vkladať do diskusií akýkoľvek obsah porušujúci zákony SR alebo vkladať odkazy na takýto obsah. Takéto príspevky budú okamžite zmazané.

Zodpovednosť za obsah

Prevádzkovateľ diskusie moderuje, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi, ani ich hodnotenie ostatnými diskutujúcimi.

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek akcie.

Ochrana osobných údajov

ÚĽUV, prevádzkovateľ tohto diskusného fóra, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o používateľoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotnú službu, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje, ktoré potrebujeme poznať, nie sú podľa zákona osobnými údajmi. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie.

Používaním diskusného fóra registrovaný používateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a pracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže používateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

Súhlas s týmito podmienkami

Tieto podmienky používania Diskusného fóra ÚĽUV sú záväzné pre všetkých registrovaných používateľov. Registrácia a prispievanie do fóra je možné len v prípade, že plne súhlasíte s týmito podmienkami, čo potvrdíte pri registrácii.

Tieto podmienky boli zverejnené dňa 30.10.2009. Môžu podliehať zmenám. O zmenách týchto podmienok bude prevádzkovateľ informovať registrovaných používateľov hromadným e-mailom alebo súkromnou správou cez fórum.

 

ULUV.sk > Registrácia > Fórum - pravidlá používania