Autori encyklopédie

Texty – PhDr. Mojmír Benža, PhD;

Kresby – Viera Škrabalová, textilná výtvarníčka;

Mapy – Mgr. Juraj Majo, PhD;

Jazyková úprava – PhDr. Otília Škvarnová;

Zodpovedné redaktorky – PhDr. Zora Valentová, Mgr. Soňa Štangová;

Počítačové spracovanie – E-GO s.r.o., Trnava;

späť na úvodnú stránku Encyklopédie tradičného odevu Slovenska »