Základné pojmy

Heslá o výrobných špecializáciach, ktoré sa historicky formovali v našom kultúrnom prostredí od minulosti po súčasnosť.

  • Domácka výroba
  • Folklorizmus
  • Ľudová umelecká výroba
  • Ľudovosť
  • Ľudový výtvarný prejav
  • Remeslo
  • Tradičnosť
  • Výtvarný folklorizmus