Tradičné remeslá a domácke výroby

 

Elektronická encyklopédia tradičných remesiel a domáckych výrob je živý organizmus. Postupne bude dopĺňaná o ďalšie heslá, a taktiež už existujúce heslá môžu byť rozširované o nové poznatky, ktoré sa nám k téme podarí získať. Tu je zákonite priestor aj pre vás čitateľov. Na adrese tomas.mikolaj@uluv.sk sme otvorení všetkým pripomienkam a podnetom, ktoré pomôžu našu encyklopédiu zlepšiť. Príjemné čítanie!