Inštitúcie organizovanej starostlivosti o tradičnú výrobu

 • Čipkárske školy
 • Detva, výrobné družstvo
 • Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu
 • Izabella
 • Keramické družstvá
 • Košikárske družstvá
 • Lipa, výrobné družstvo
 • Slovenská ľudová majolika
 • Rezbárske družstvá
 • Rezbárske školy
 • Spolok pre zveľaďovanie domácej výroby
 • Ústav pre zveľaďovanie remeselných činností
 • Ústredie ľudovej umeleckej výroby
 • Živena
 

ULUV.sk > Encyklopédie > Tradičné remeslá a domácke výroby > Inštitúcie organizovanej starostlivosti o tradičnú výrobu