Transport

 

Doprava ľudí, surovín i tovaru je úzko spojená s obchodom a s rozvojom ľudstva. Vývoj transportnej techniky odsúdil niektoré spôsoby prepravy na zánik, ale aj tak v ľudovej kultúre existovala a dodnes môžeme nájsť výrobky z oblasti transportu, ktoré okrem dokonalých funkčných vlastností majú aj estetické hodnoty. Ľudový výtvarný prejav môžeme nájsť na kovaniach vozov, drevených častiach vozov, na jarmách, výzdobe konských postrojov, sediel, na furmanských a obchodníckych vozoch, saniach, komediantských vozov i na vozoch kočovných Rómov.

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
27 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
chrbtový kôš

chrbtový kôš

- – nádoba z prútia, lubov alebo z korienkov niektorých drevín na transport rôznych produktov, na uľahčenie nosenia doplnená textilnými trakmi, remeňom alebo povrazom.
fúrik

fúrik

- (táčky, tragač) – jednokolesový dopravný prostriedok s rúčkami.
kapsa

kapsa

- – vak z plátna, zo súkna alebo z kože, s dlhším držadlom, resp. remienkom, na prenášanie menších predmetov, doplnok mužského odevu.
konský postroj

konský postroj

- – postroj na priahanie alebo uväzovanie koní.
kôš

kôš

- – nádoba upletená z prútia, lubov, korienkov niektorých drevín, zo slamy, z kukuričného šúpolia, ojedinele z iného materiálu.
košina

košina

- – pletená ohrada rozličnej veľkosti na voze

nosidlá

- (šaragle, šragle, drabiny) – prídavná časť štvorkolesového voza vo forme rebriny umiestnená na zadnej časti voza.
oboňa

oboňa

- tiež boklah, boklažok, ľagvica, oboňka, obônka- debnársky výrobok
plachta

plachta

- – štvorcová alebo obdĺžniková textília používaná na transport.
plť

plť

- – plavidlo z guľatiny, trámov alebo dosiek, ktorým sa do 30. rokov 20. storočia prepravovalo drevo i rozličný materiál.
podkova

podkova

- – ochranný oblúkovitý pás železa, ktorý sa pribíjal na kopytá koní alebo ratice ťažného dobytka.

povozník

- (furman) – vlastník volského alebo konského záprahu, ktorý za mzdu vykonával práce spojené s prepravovaním rozličného tovaru, s dopravou dreva a s obrábaním pôdy (orba, vyvážanie maštaľného hnoja, odvoz poľnohospodárskych produktov).

prievoz

- – označenie plavidiel na prepravu osôb, zvierat a nákladov cez vodný tok, ako aj miesta prepravy.

pudlo

- – drevený kufrík s remeňmi. 
putňa

putňa

- – drevená nádoba na transport niektorých produktov alebo surovín.
rováš

rováš

- (rezka) – predmet na evidovanie rôznych údajov pomocou zárezov a vrúbkov.

sane

- – bezkolesový dopravný prostriedok pohybujúci sa kĺzaním.

sánky

- (krne, krivule) – ľahké sane ťahané človekom.

smyk

- (riozgy, rozgy) – archaický transportný prostriedok zo zväzku haluzí.
Stránka:    1 2   >>   >|

ULUV.sk > Encyklopédie > Tematiky > Transport a obchod