Spoločenské vzťahy a inštitúcie

 

Ako člen rodiny je jednotlivec zároveň členom širšieho lokálneho, regionálneho, etnického a národného spoločenstva, Počas svojho života sa tak stáva členom viacerých formálnych i neformálnych skupín, ktoré vznikajú na základe rôznych subjektívnych i objektívnych podnetov.
Spoločenské vzťahy a inštitúcie, ktoré tieto vzťahy reprezentujú, sa prejavujú nielen v rovine chovania, t. j. zvykov, obradov, rituálov, ale i v rovine materiálnej kultúry. Mnohé predmety sa stali napr. symbolmi moci, symbolmi vierohodnosti vo vnútri spoločenstva, symbolmi vytvárania medziľudských vzťahov a pod.

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
21 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
baba

baba

-  – všeslovanský príbuzenský termín pre otcovu a matkinu matku.

báčik, báčinka

- – príbuzenský termín pre vzostupných príbuzných bočnej línie, často bez ohľadu na pokrvnosť či švagrovstvo.

butilka

- (buteľa) – hrnčiarska alebo kameninová nádobka na pálenku valcovitého alebo mierne kónického tvaru, prípadne vo forme súdka, knihy.

čutora

- (kuľač, verešďúr) – poľná alebo cestovná fľaša na pálenku alebo iné nápoje.
dar

dar

- – materiálna, činnostná alebo duchovná hodnota, ktorú jedna osoba či skupina dobrovoľne dáva inej.
fokoš

fokoš

- – sekerka s tupým ostrím, obuškom na dlhom porisku.
kosiba

kosiba

- (košiba, kosiha) – samorastlá, prirodzene zdeformovaná palica alebo rázsoška používaná na zvolávanie členov lokálneho spoločenstva, predstavenstva obce, obecných spolkov a organizácií.
obrady prechodu

obrady prechodu

- – obrady sprevádzajúce neopakovateľné zmeny biologického, vekového, rodinného, sociálneho stavu v živote jednotlivca.

paholok

- – slobodný mládenec pracujúci ako sluha na gazdovstve majetnejších roľníkov.
palica

palica

- – drevená, niekedy s iným materiálom kombinovaná pomôcka na podopieranie; slúžila aj na poháňanie, zavracanie a chytanie zvierat, na osobnú obranu, meranie, mala však aj symbolicko-obradovú, zvykovoprávnu a spomienkovú funkciu.
priadky

priadky

- (prástky, večurky) – pracovné a spoločenské príležitosti, ktorých hlavnou náplňou bolo pradenie.

remeselnícke školy

- – výchovno-vzdelávacie zariadenia pripravujúce na remeselnícke povolania.

remeselnícky dom

- – dom s usadlosťou obývaný remeselníkom a prispôsobený na špecializovanú výrobu alebo na vykonávanie remeselníckych služieb.
remeselnícky patrón

remeselnícky patrón

- – svätec, ktorý v súlade s náboženskými predstavami o cirkevnom spoločenstve ochraňoval príslušné remeslo.

remeselnícky spolok

- – dobrovoľná záujmová organizácia remeselníkov od zrušenia cechov do zrušenia individuálnych živností.

remeselníctvo

- – spoločenský status, stav a) v systéme služobníckych osád, b) v cechoch, c) v hospodárskych, spoločenských a politických organizáciách (v období kapitalizmu), d) v družstevníctve, v komunálnych podnikoch a remeselníckych povolaniach (po roku 1950).

remeselník

- – osoba zaoberajúca sa malovýrobou alebo poskytovaním služieb, ktorá sa remeslu vyučila inštitucionalizovaným spôsobom (učňovstvo, tovarišské, respektíve pomocnícke obdobie) a bola príslušníkom cechu alebo inej stavovskej organizácie.

rováš

- (rezka) – predmet na evidovanie rôznych údajov pomocou zárezov a vrúbkov.
valaška

valaška

- – malá sekerka s dlhým poriskom.
župa

župa

- – administratívno-územná jednotka štátnej správy Uhorska v rokoch 1849 – 1918 (s trvaním do roku 1922) s vlastnou samosprávou.
Stránka:    1 2   >>   >|

ULUV.sk > Encyklopédie > Tematiky > Spoločenské vzťahy a inštitúcie