Odev

 

Ľudový odev - odev vidieckeho obyvateľstva - je jedným z podstatných prejavov hmotnej kultúry ľudstva v každom historickom období.
Profesia, náboženstvo a príslušnosť k sociálnej skupine v spoločnosti mali významný podiel na formovaní ľudového odevu aj na Slovensku. Rovnako naň vplývalo pohlavie nositeľa, jeho vek, stav (slobodní, ženatí, vydaté), ale i vplyv iných etník, stredovekých kolonizačných pohybov a móda jednotlivých historických období zanechala na ňom svoje stopy. Všetky tieto faktory, ich vzájomný vzťah, dominovanie jedného a ústup druhého v mnohotvárnom historickom procese, podmienili vznik diferencovaného ľudového odevu na Slovensku.

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
3 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
opasok

opasok

- (čeres) – široký kožený pás na pridŕžanie odevu a chránenie drieku pri ťažkej práci, doplnok mužského odevu.

onuce

- (kusťonky, omice, šatienky) – pruhy plátna alebo súkna na omotanie nôh.

odevné doplnky

- – drobné predmety z textilu, kože, kovu a iných materiálov, ktoré mali v mužskom a ženskom odeve praktickú, znakovú, symbolickú alebo ozdobnú funkciu.