Odev

 

Ľudový odev - odev vidieckeho obyvateľstva - je jedným z podstatných prejavov hmotnej kultúry ľudstva v každom historickom období.
Profesia, náboženstvo a príslušnosť k sociálnej skupine v spoločnosti mali významný podiel na formovaní ľudového odevu aj na Slovensku. Rovnako naň vplývalo pohlavie nositeľa, jeho vek, stav (slobodní, ženatí, vydaté), ale i vplyv iných etník, stredovekých kolonizačných pohybov a móda jednotlivých historických období zanechala na ňom svoje stopy. Všetky tieto faktory, ich vzájomný vzťah, dominovanie jedného a ústup druhého v mnohotvárnom historickom procese, podmienili vznik diferencovaného ľudového odevu na Slovensku.

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
5 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
čipka

čipka

- – samonosný prelamovaný (priehľadný) úplet zhotovený krížením, spletaním alebo slučkovaním nite alebo sústavy nití prstami, prípadne s použitím nástrojov.
čižmy

čižmy

- (buty, holénky, škorne, štíble) – vysoká kožená mužská i ženská obuv remeselnej výroby.
čiapka

čiapka

- – pokrývka hlavy mužov, mládencov a chlapcov.
čepiec

čepiec

- (kápka, ketýš) – pokrývka hlavy vydatých žien.
čepček

čepček

- – pokrývka hlavy detí od narodenia do 3 – 4 rokov.