Mágia a povery

 

Mágiou nazývame obrady a úkony späté s vierou v schopnosť človeka ovplyvňovať pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy, resp. vyvolať spojenie s duchmi alebo
s bohmi.
Povery (bobony, bobonenie) - tradíciou fixované nepresné označenie pre súhrn predkresťanských predstáv a úkonov prežívajúcich v ľudovom náboženstve na základe viery.

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
obeta

obeta

- (ofera) – dar zomretým, nadprirodzeným silám a bytostiam alebo ich symbolom, ktorým človek potvrdzoval vzájomné kultové vzťahy, vďaku za dosiahnutý cieľ alebo prosbu za jeho splnenie, ako aj prosbu za uzmierenie.

ULUV.sk > Encyklopédie > Tematiky > Mágia a povery