Mágia a povery

 

Mágiou nazývame obrady a úkony späté s vierou v schopnosť človeka ovplyvňovať pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy, resp. vyvolať spojenie s duchmi alebo
s bohmi.
Povery (bobony, bobonenie) - tradíciou fixované nepresné označenie pre súhrn predkresťanských predstáv a úkonov prežívajúcich v ľudovom náboženstve na základe viery.

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
17 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
amulet

amulet

- – apotropajný predmet pasívnej mágie známy od praveku, ktorému sa pri nosení pripisuje ochranná moc pred zlými démonmi, upírmi, urieknutím, chorobami, zranením, nešťastím a podobne.
apotropajné predmety

apotropajné predmety

- – materiálne prostriedky, ktorým sa pripisuje schopnosť chrániť živé objekty pred čarami, démonmi, zomretými, zlými silami a prírodnými živlami.
čert

čert

- pľuhavec, pokušiteľ, priepasnik, pekelník, zlý duch – nadprirodzená bytosť polymorfnej podoby, stelesnenie zla a pekelných síl, diabol
kult

kult

- – posvätná úcta, súčasť náboženstva a náboženských predstáv, vykonávanie obradu na počesť osoby, predmetu alebo veci.
letečko

letečko

- (leto, lesola, máj, májik, hájik) – zelená halúzka ozdobená stužkami, slamenými retiazkami a výduškami, súčasť jarnej obchôdzky.
maska

maska

- plastické zobrazenie tváre alebo hlavy ľudskej, zvieracej, mytologickej či démonickej bytosti  vyhotovené z rôznych najmä prírodných materiálov.
Morena

Morena

- (Muriena, Smrť, Hejhana, Kyselica, Kyseľ, Baba) – slamená figurína ženy, symbol zimy, smrti.
mýtus

mýtus

- – výtvor fantázie vysvetľujúci vznik, pôvod alebo povahu nejakého predmetu, prírodného alebo sociálneho javu.
obeta

obeta

- (ofera) – dar zomretým, nadprirodzeným silám a bytostiam alebo ich symbolom, ktorým človek potvrdzoval vzájomné kultové vzťahy, vďaku za dosiahnutý cieľ alebo prosbu za jeho splnenie, ako aj prosbu za uzmierenie.

permoník

- (lútka) – démonická bytosť antropomorfnej podoby, strážca a ochranca nerastov a pokladov.

Perún

- (Parom) – pravdepodobne najvyšší boh panteónu starých Slovanov.
plachta

plachta

- – bytová, odevná a hospodárska textília najmä obdĺžnikového tvaru.

podkova

- – ochranný oblúkovitý pás železa, ktorý sa pribíjal na kopytá koní alebo ratice ťažného dobytka.
sviečka

sviečka

- – svietidlo zhotovené z vosku a knôtu.

svietnik

- (posvetáč) – podpera, úchytka, držiak alebo stojan, na ktorý sa nasadzuje sviečka na svietenie.

talizman

- – drobný predmet, ktorému sa pripisuje moc prinášať šťastie.
votívne predmety

votívne predmety

- – predmety symbolického charakteru s kultovým poslaním (z lat. devotio – zbožnosť, úcta).

ULUV.sk > Encyklopédie > Tematiky > Mágia a povery