Druhy kameňa

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
29 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
alabaster

alabaster

- jemnozrnná, priesvitno biela odroda sadrovca.
ružový granodiorit

ružový granodiorit

- -- hlbinná vyvrelina.
granit

granit

- (žula) -- vyvretá hlbinná hornina prevažne svetlej farby.
svetlý granodiorit

svetlý granodiorit

- -- hlbinná vyvrelina.
kremenný pieskovec

kremenný pieskovec

- spevnená klasická usadenina rovnakej veľkosti zŕn ako piesok.
arkózový pieskovec

arkózový pieskovec

- Arkózové pieskovce a vôbec arkózy sa využívali v arcjhoitektúre a pri výrobe mlynských kameňov. Arkózové pieskovce tvoria silné súvrstvia najmä v kontinentálnych podmienkach.
žula - granit

žula - granit

- Žuly- granity sú prevažne svetlé horniny. Hlavnými zložkami žúl sú kremeň, draselný živec ( ortoklas alebo mikrolin) a kyslý plagioklas ( oligoklas,andesin). Z tmavých zložiek je zastúpený biotit, menej často muskovit alebo amfibol niekedy aj turmalín.
travertín

travertín

- Hornina zo skupiny usadených. Získavanie: ťažbou v lomoch
trachyt

trachyt

- Je to vulkanická, jemnozrnná hornina s obsahom SiO2 od 55 do 60 %.
sivý mramor

sivý mramor

- Vzniká z pomerne čistého vápenca v metamorfných aureolách vyvretých hornín , najmä v blízkosti granitových intrúzií- prudkého prieniky vyvretej horniny do staršej horniny.
sivý kremenec

sivý kremenec

- Dobre vytriedená stredozrnná hornina kryštalického vzhľadu Ako všetky kremence ( ortokvarcity) aj sivý kremenec aj táto hornina je v podstate pieskovec, ktorý obsahuje vyše 95% kremeňa.
ružový kremenec

ružový kremenec

- Usadená hornina s vysokým obsahom kremeňa až 95%, ktorý tvorí zároveň pevný tmel.
porfyrický trachyt

porfyrický trachyt

- Celkovo obsahuje táto jemnozrnná, vyvretá hornina 55-65% SiO2.
pieskovec

pieskovec

- Ľahko spracovateľná usadená hornina šedej až žltohnedej farby. Jednotlivé náleziská sa líšia zložením častíc a tmelom, ktorý podstatne ovplyvňuje opracovateľnosť a trvanlivosť kameňa.
pazúrik

pazúrik

- Pazúrik je označenie kremitých hľúz vystupujúcich vo vrstvách kriedy. Výskyt: Tvorí polohy a hľuzovité masy v jemnozrnných vápencoch. Často sa v ňom nachádzajú fosílie.
opuka

opuka

- usadená hornina zložená z vápentej,ílovitej, piesčitej a kremičitej zložky.Je ľahko spracovateľná Získavanie: ťažbou v kameňolome
olivinický mramor

olivinický mramor

- Hornina obsahuje veľmi vysoký podiel kalcitu, ktorý je rekryštalizovaný z pôvodného predmetamorfného vápenca.
obsidián

obsidián

- Sopečná hornina bohatá na SiO2, ktorá vznikla veľmi rýchlym chladnutím viskóznej kyslej lávy.
mramor

mramor

- Je to kryštalická premenná hornina s viditeľnou mozaikou vzájomne spojených kryštálov. Získavanie: ťažba v kameňolomoch
lithický tuf

lithický tuf

- Lithický tuf je vyvretá hornina tvorená z úlomkov sopečného materiálu vyvrhnutého zo sopky (pyroklastická). Výskyt: Nitrianské Pravno osada Všehradné, Získavanie: ťažbou
Stránka:    1 2   >>   >|

ULUV.sk > Encyklopédie > Materiály > Druhy kameňa