Druhy kameňa

 
Zobraziť:    Celý zoznam   A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
29 položiek
Zoradiť: abecedne | podľa dátumu pridania
alabaster

alabaster

- jemnozrnná, priesvitno biela odroda sadrovca.
andezit

andezit

- Vulkanická jemnozrnná , často porfyrická intermediálna hornina obsahuje 55-65% SiO2.
arkóza

arkóza

- Akóza je usadená hornina , ktorá vzniká v morskom i sladkovodnom prostredí.
arkózový pieskovec

arkózový pieskovec

- Arkózové pieskovce a vôbec arkózy sa využívali v arcjhoitektúre a pri výrobe mlynských kameňov. Arkózové pieskovce tvoria silné súvrstvia najmä v kontinentálnych podmienkach.
biotitický svor

biotitický svor

- Obsahuje veľmi veľa sľudy spolu s kremeňom a živcom. Získavanie: ťažbou v lome
čadič

čadič

- Bázická vulkanická hornina. Skladá sa z Ca- plagioklasu a pyroxénu, takmer vždy je prítomný apatit, magnetit a niekedy aj olivín. Je to jemnozrnná hornina. Získavanie: ťažbou v lomoch
čierna bridlica

čierna bridlica

- Čiernu bridlicu tvorí zmes ílovitých minerálov, úlomkovitého kremeňa, živca a sľudy. Obsahuje organické látky a bežne sa v nich vyskytuje sa v nich vyskytuje pyrit a sadrovec.
diorit

diorit

- Stredo až hrubozrnná vyvretá hornina intermediálneho zloženia. 55-66% SiO2. Získavanie: ťažba v lomoch
droba

droba

- Morský sediment vzniká z ílovitého bahna, ktoré sedimentuje hlboko v oceánskom prostredí.
granit

granit

- (žula) -- vyvretá hlbinná hornina prevažne svetlej farby.
ílovec

ílovec

- Horninu ílovec tvorí zmes ílovitých minerálov s úlomkovitým kremeňom, živcom a sľudou.
kremenný pieskovec

kremenný pieskovec

- spevnená klasická usadenina rovnakej veľkosti zŕn ako piesok.
kryštálový tuf

kryštálový tuf

- Je druh tufu, v ktorom prevažujú úlomky kryštálov - zvyčajne živcov, pyroxénov a amfibolov ako horninových a sklovité úlomky.
lithický tuf

lithický tuf

- Lithický tuf je vyvretá hornina tvorená z úlomkov sopečného materiálu vyvrhnutého zo sopky (pyroklastická). Výskyt: Nitrianské Pravno osada Všehradné, Získavanie: ťažbou
mramor

mramor

- Je to kryštalická premenná hornina s viditeľnou mozaikou vzájomne spojených kryštálov. Získavanie: ťažba v kameňolomoch
obsidián

obsidián

- Sopečná hornina bohatá na SiO2, ktorá vznikla veľmi rýchlym chladnutím viskóznej kyslej lávy.
olivinický mramor

olivinický mramor

- Hornina obsahuje veľmi vysoký podiel kalcitu, ktorý je rekryštalizovaný z pôvodného predmetamorfného vápenca.
opuka

opuka

- usadená hornina zložená z vápentej,ílovitej, piesčitej a kremičitej zložky.Je ľahko spracovateľná Získavanie: ťažbou v kameňolome
pazúrik

pazúrik

- Pazúrik je označenie kremitých hľúz vystupujúcich vo vrstvách kriedy. Výskyt: Tvorí polohy a hľuzovité masy v jemnozrnných vápencoch. Často sa v ňom nachádzajú fosílie.
pieskovec

pieskovec

- Ľahko spracovateľná usadená hornina šedej až žltohnedej farby. Jednotlivé náleziská sa líšia zložením častíc a tmelom, ktorý podstatne ovplyvňuje opracovateľnosť a trvanlivosť kameňa.
Stránka:    1 2   >>   >|

ULUV.sk > Encyklopédie > Materiály > Druhy kameňa