Elektronické encyklopédie sú pôvodné informačné produkty Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktoré nadväzujú na Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Virtuálna galéria vznikla v rokoch 2005 – 2007 s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Svojim zameraním verejného informačného zdroja sú encyklopédie časťou projektu Ministerstva kultúry SR – Registra kultúry SR. Encyklopédie poskytujú základné informácie o tradičných remeslách a domáckej výrobe na Slovensku, výrobkoch ÚĽUV, výrobcoch a o tradičnom odeve Slovenska v dokumentácii ÚĽUV.

 
 

Encyklopédie ÚĽUV

 

Tradičné remeslá
a domácke výroby

Tradičné remeslá a domácke výroby  

Tradičný odev Slovenska

Tradičný odev Slovenska  

Výrobky ÚĽUV

Výrobky ÚĽUV  

Výrobcovia

Výrobcovia  
 
 

Autormi hesiel a obrazových dokumentov sú odborní pracovníci ÚĽUV, pracovníci slovenských múzeí, vysokých škôl a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

 

ULUV.sk > Encyklopédie