Elektronické encyklopédie sú pôvodné informačné produkty Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktoré nadväzujú na Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Virtuálna galéria vznikla v rokoch 2005 – 2007 s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Svojim zameraním verejného informačného zdroja sú encyklopédie časťou projektu Ministerstva kultúry SR – Registra kultúry SR. Encyklopédie poskytujú základné informácie o tradičných remeslách a domáckej výrobe na Slovensku, výrobkoch ÚĽUV, výrobcoch a o tradičnom odeve Slovenska v dokumentácii ÚĽUV.

 
 

 

Encyklopédie ÚĽUV

 

Tradičné remeslá
a domácke výroby

 

Tradičný odev Slovenska

 

Výrobky ÚĽUV

 

Výrobcovia

 
 
 

Autormi hesiel a obrazových dokumentov sú odborní pracovníci ÚĽUV, pracovníci slovenských múzeí, vysokých škôl a Ústavu etnológie SAV.

 

ULUV.sk > Encyklopédie