ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY

Zdroj informácií o remeslách v súčasnosti. Vzdelávame, informujeme, spájame výrobcov pre spoločné ciele, remeslo ako životný štýl. Hlavné činnosti sú kurzy, výstavy, publikácie, poradenstvo...

Viac o ÚĽUVe  |  Novinky

ENCYKLOPÉDIE ÚĽUV

Elektronické encyklopédie informácií o ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku. Osobnosti remesla, výskyt remesiel, výrobky a techniky výroby, databáza krojov Slovenska, ikonografia a literatúra o remeslách a ľudovej kultúre...

Vstúpte do encyklopédií

ŠKOLA REMESIEL

Vzdelávacia činnosť a aktivity pod zastrešujúcim názvom Škola remesiel ÚĽUV so zameraním na ľudovú umeleckú výrobu a remeslá sa realizujú v regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach...

Škola remesiel

 
SEKCIA PRE VÝROBCOV

Chcete ponúknuť remeselné výrobky? Môžeme vám pomôcť!  Zaregistrujte sa...

NÁVŠTEVNÍK.SK

Hľadáte podujatia v rezorte kultúry?  Vstúpte...


Zasielanie noviniek

 

Novinky
Zobraziť všetky novinky

Valašky a fokoše v ľudovej tradícii na SlovenskuKruhy na vode 2014 - výstava víťazných prác

 

Neprehliadnite

 

Časopis RUD
Najnovšie čísla

RUD 04/2014RUD 03/2014RUD 02/2014