zvonce

zvonce

– samoznejúce signalizačné a hudobné nástroje.

Používajú sa v dobytkárstve a ovčiarstve. Upevnené na krk voľne sa pasúcim zvieratám – volom, kravám, ovciam, menej sviniam –, signalizujú ich polohu, prípadne udržiavajú pokope stádo. Pozostávajú z lievikovitého plášťa a v ňom zaveseného srdca. Rozozvučiavajú sa údermi srdca o steny plášťa. Výška a sila tónu závisí od materiálu, hrúbky, tvaru a veľkosti plášťa. Podľa materiálu a jeho spracovania sa zvonce delia na liatinové, plechové a drevené.

Liate zvonce, nazývané liatovce, spiežovce, sa zhotovovali zo zvonoviny – spieže (zliatina medi a cínu), v súčasnosti sa vyrábajú z mosadze totožným kovolejárskym spôsobom ako veľké kostolné zvony, ktoré sú tvarovo podobné. Liate zvonce vážili od 0,25 kg, podľa veľkosti.

Plechové zvonce (klopáre) sa vyrábali zo železného alebo z mosadzného plechu. Plech sa vystrihol podľa šablóny a zaoblil kladivom. Boky sa spojili nitovaním a letovaním. Hotové zvonce sa ladili podľa sluchu vykúvaním. Ladenie bolo dôležité najmä pri zvoncoch zo železného plechu, ktorý nemal dostatočné zvukové kvality. Plechové zvonce vážili od 0,5 do 3 – 6 kg a boli značne tvarovo i funkčne rozdielne. Len v gemerskej Jelšave sa pre domácu a zahraničnú spotrebu vyrábalo 90 druhov zvoncov v 5 – 10 veľkostiach. Spomedzi nich najrozšírenejšie boli zvonce pre ovce (šuliare), zväčša valcovitého tvaru. Z nich sa pre ostrý hlas najväčšej obľube tešili liptovské zvonce. Kravské zvonce (klopáre) mali kužeľovitý tvar. Najjemnejším hlasom spomedzi plechových zvoncov vynikali slovenské zvonce. Rozličné druhy zvoncov sa používali v rozmanitej signalizačnej funkcii podľa druhu pásaných zvierat (ovce, kozy, kravy, jalovina, svine atď.) a podľa ich povahy a správania pri pasení. Najväčšie zvonce sa používali na krotenie žrebcov. Pomocou druhu a výšky zvuku zvonca pastier kontroloval stádo. Pastieri na rovine (Zemplín) vyberali pre stádo 10 – 15 rôzne znejúcich zvoncov, ktorých súzvuk tvoril tzv. zvonkovú muziku, bandu. Pastieri v horskom teréne, kde boli viaceré salaše vedľa seba, uprednostňovali zvonce naladené na jeden hlas, tzv. jednohlasovú partiu (Spiš, Šariš), pričom každý salaš používal zvuk inej výšky. Slovenské zvonce sa vyznačujú vysokou kvalitou zvuku, tvarovou dokonalosťou a vyspelým technickým spracovaním. Ich vlastnosti vedia pastieri využiť vďaka veľkej schopnosti rozlíšiť subtílne rozdiely medzi jednotlivými typmi zvoncov.

Materiál:
Remeselná skupina: