zvolávací znak

zvolávací znak

– tabuľka slúžiaca na zvolávanie členov cechu na cechové zhromaždenia (schôdze, pohreby, procesie a podobne).

Odovzdávala sa štafetovitým spôsobom alebo s ňou obchádzal členov cechu najmladší majster. Zvolávacie znaky zhotovovali z dreva alebo mosadze, zriedka z iných kovov.

Cechové znaky, zobrazujúce remeselnícke nástroje a výrobky, letopočet a nápis, boli na drevených tabuľkách ryté, plasticky vyrezávané, maľované a intarzované, na mosadzných plastické, ryté alebo vyrážané. Symbolickú funkciu zvýrazňovalo honosne ozdobné zhotovenie. Niektoré znaky mali otvor alebo záklopku, do ktorých sa dal vložiť lístok s odkazom.

Zvolávacím znakom bola aj zvolávacia palica alebo rázsoška nazývaná kosiba.

Fotogaléria: