žula - granit

žula - granit
Žuly- granity sú prevažne svetlé horniny. Hlavnými zložkami žúl sú kremeň, draselný živec ( ortoklas alebo mikrolin) a kyslý plagioklas ( oligoklas,andesin). Z tmavých zložiek je zastúpený biotit, menej často muskovit alebo amfibol niekedy aj turmalín.
podľa štruktúry veľkosti a tvaru minerálov môžu byť žuly hrubozrnné, stredne zrnité a jemnozrnné až celistvé- štruktúra hrubozrnných hornín je daná veľmi dlhou dobou tuhnutia magmy a možnosťou vytváranie väčších kryštálov jednotlivých minerálov. Na Slovensku sú žuly zastúpené púopri prevažujúcich grandioritov v v Karpatských pohoriach- Nízkych Tatrách a v Spišskom Rudohorí. Získavanie: povrchovou ťažbou v lomoch
Material:
Popis spracovania:
od masy horniny sa oddeľujú bloky tak, že sa v požadovanej vzdialenosti navŕtavajú otvory- diery ,do ktorých sa zatĺkajú kliny a celý blok kameňa sa následne oddelí