zlatníctvo

zlatníctvo
(zlatotepectvo) - remeselná špecializácia na spracovanie a výrobu predmetov zo zlata a z iných kovov, ktoré sa pokrývali tenkou vrstvou zlata (pozlacovali sa).
Okrem drobných šperkov zlatníci vyrábali bohato zdobené, ale i jednoduché monštrancie, kalichy do kostolov, kniežacie a kráľovské insígnie, ako aj insígnie cirkevných hodnostárov, často kombinované s drahými kameňmi alebo polodrahokamami, emailovými maľbami svätcov, historických osobností i výjavov z mytológie. Takisto vyrábali misky pre potreby lekárnikov a alchymistov. Z pozlacovaných predmetov to boli servírovací riad, príbory, ozdobné nábytkové kovania. Významným prvkom bola výzdoba zbraní alebo ich častí.