závoj

závoj
(fáteľ, šlajer) – jemná biela priesvitná tkanina (tyl, čipkovina), ktorá spolu s vencom tvorila súčasť úpravy hlavy mladuchy.

Závoj prenikol do ľudového odevu z mestského prostredia. Koncom 19. storočia sa stal súčasťou svadobného odevu najmä tam, kde ženský ľudový odev preberal v určitom štádiu vývoja aj iné mestské prvky (kabát, blúza, topánky, účes).

Závoj je znakom meniaceho sa sociálneho statusu (u nevesty), utajenia (súčasť masky), podriadenosti autorite. Symbolizuje zánik starého spôsobu života.

Materiál: