zástera

zástera

– súčiastka ženského, mužského i detského odevu.

Určená je na ochranu odevu alebo ochranu prednej, bočnej a zadnej časti tela.
Poznáme zásteru šatovú, náprsenkovú, podpásovú. V ľudovom odeve sa odlišovali pracovné a sviatočné zástery, mužské a ženské zástery. Spôsob šitia, výzdoby a použitého materiálu dosiahol najmä pri sviatočných ženských zásterách veľkú rozmanitosť, ktorá sa prejavuje v lokálnych i regionálnych variantoch.

Mužské zástery boli súčasťou letného kroja južných oblastí Slovenska, kožená zástera zasa súčasťou baníckeho kroja noseného v banských mestách. Pracovné zástery tvorili súčasť odevu remeselníkov.

Materiál: