žarnov

žarnov
– kamenný mlynček na ručné mletie obilia.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: