zámočníctvo

zámočníctvo
– kovospracujúce remeslo, špecializácia kováčstva.

Na rozdiel od kováčskej roboty to bola jemnejšia, presnejšia práca. Zámočníci opracovávali nahrubo vykované výrobky zo železa. Ovládali i kováčske remeslo a mali aj kováčske vybavenie, kým kováč málokedy vlastnil celý súbor zámočníckeho náradia. Od kováčov sa oddelili až niekedy v 16. storočí. Okrem zámok na dvere a na vráta vyrábali rôzne iné výrobky – kľúče, kľučky, pánty, zdviháky, pušky, ale aj menšie i veľké vežové hodiny a orloje.