zadymovaná keramika

zadymovaná keramika
(čierna keramika) – neglazovaná hrnčina vypaľovaná v poľnej peci v redukčnom, tuho zadymenom ovzduší.
Sadze usadené v póroch črepu robia nádobu sčasti nepórovitou.
Materiál:
Remeselná skupina: