xylofón

xylofón
– samoznejúci nástroj so sústavou ladených doštičiek, ktoré sa rozkmitávajú úderom drevených paličiek.
Na Slovensku sa v ľudovej hudobnej praxi objavuje len vo forme detských imitácií, pri ktorých sa nepoužije viac ako 5 – 6 cca 20 cm dlhých doštičiek. Tzv. rehtačka zo 17. storočia, spomínaná u J. A. Komenského, dokumentuje používanie xylofónu v tradičnej nástrojovej praxi na Slovensku.